#Odpowiadamy na Potrzebę #Wspieramy #Doradzamy  
Misja


Specjalizujemy się w  obsłudze prawnej dla 0rganizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw.

Wiedzę merytoryczną łączymy z praktyką od samych podstaw funkcjonowania organizacji.  Mamy doświadczenie nie tylko jako doradcy prawni wielu podmiotów, ale także jako członkowie zarządu, prowadzący organizację pozarządową i inne osoby prawne.

Najczęściej konsultowane zagadnienia

http://www.zakiwspolnicy.pl/uslugi

  • Przygotowanie statutów, dokumentów rejestrowych w KRS
  • Uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego 
  • Stowarzyszenia i fundacje a działalność gospodarcza
  • Zapewnianie zgodności działalności organizacji z prawem
  • Projekty, negocjacje i rozwiązywanie umów cywilnych
  • Wsparcie prawne przy kontrolach organów administracji publicznej


Czytaj dalej......