"Nie Zajmujemy się Wszystkim.  Podejmujemy  się Spraw, w których  Jesteśmy Specjalistami."  

 


Do kontaktu zapraszamy


 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorców
 • podmioty ekonomii społecznej
 • klientów indywidualnych (w sprawach związanych z administracją publiczną, jak i zakładaniem ww. podmiotów)Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Pomóc założyć, prowadzić jak i zlikwidować fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, a jak trzeba to i spółkę osobową lub spółkę z o.o. (spółkami akcyjnymi nie zajmujemy się)
 • Wesprzeć w zakresie uzyskania OPP, założenia działalności gospodarczej, wdrożenia ochrony danych osobowych czy praktyki praw autorskich (zobacz więcej poniżej)
 • Przygotować opinie prawne, ekspertyzy, analizy
 • Projekty pism, umów, statutów, zmian
 • Wesprzeć w negocjacjach, przy kontrolach lub postępowaniach
 • Sprawdzać, konsultować lub opracowywać polityki wewnętrzne, regulaminy - zapewniać spełnienie wymogów prawnych przez Twoją organizację
 • Doradzać w opracowaniu strategii działania, zarządzaniu


"Doradztwo prawne dla zarządów osób prawnych, to nie tylko rozwiązanie konkretnego problemu prawnego, to znajomość  horyzontu zdarzeń i umiejętność łączenia kwestii prawnych z potrzebami zarządzania organizacją."Jak?


 • Świadczymy doradztwo prawne w formie tradycyjnej oraz poprzez internet (korzystamy m.in. z profesjonalnej  chmury obliczeniowej Google Apps dla firm)
 • Zajmujemy się pojedynczymi sprawami

Konsultowane zagadnienia


 • Przygotowanie statutów, zmian, dokumentów rejestrowych do KRS, prowadzenie postępowań
 • Rozpoznawanie ryzyka dla bezpieczeństwa prawnego zarządów
 • Uzyskiwanie i utrzymanie statusu organizacji pożytku publicznego
 • Działalność pożytku i jej formy, zbiórki publiczne, zgromadzenia
 • Stowarzyszenia i fundacje a działalność gospodarcza
 • Budowanie polityk wewnętrznych (wymaganych prawem jak i wg potrzeb), w tym przeciwdziałania konfliktom interesów
 • Prawo autorskie w organizacjach
 • Ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie "praniu pieniędzy"
 • Przygotowywanie umów dla współpracowników i kontrahentów
 • Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej organów statutowych
 • Konsultacje prawne spraw z zakresu konkursów dotacyjnych, w tym konsultacje problemów przy rozliczaniu
 • Pomoc w kontaktach z organami administracji publicznej
 • Wsparcie prawne przy kontrolach organów administracji publicznej
 • Wsparcie prawne przy postępowaniach administracyjnych

"To truizm, lecz wart powtórzenia - lepiej zabezpieczać niż naprawiać po fakcie. Zgłoś się - pomożemy Ci prowadzić prewencję prawną w Twojej firmie."


Koszty?


Pytanie o koszty bywa odraczane jako temat tabu na margines. My rozumiemy, że choć cena nie jest jedynym, to pozostaje ważnym kryterium. Przeczytaj jak ustalamy cenę swoich usług.