Oferta‎ > ‎

Obszary specjalizacji

 Zakładanie, prowadzenie i likwidacja:  fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni

Przygotowanie statutów, dokumentów rejestrowych w KRS

Wsparcie w uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego 

Stowarzyszenia i fundacje a działalność gospodarcza

Prawo autorskie w organizacjach 

Ochrona danych osobowych

Przygotowywanie umów dla współpracowników i kontrahentów

Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej organów statutowych

Konsultacje prawne spraw z zakresu konkursów dotacyjnych, w tym konsultacje problemów przy rozliczaniu

Pomoc w kontaktach z organami administracji publicznej

Wsparcie prawne przy kontrolach organów administracji publicznej

Wsparcie prawne przy postępowaniach administracyjnych