Zakres Stałej Obsługi Prawnej

Obok realizacji  zleceń w trybie zadaniowym oferujemy stałą formę współpracy.

Zakres Stałej Obsługi jest uzgadniany z klientem z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. Omawiana jest skala działalności klienta, podejmowane ryzyko,  formy współpracy z pracownikami, rodzaj kontrahentów. Jako klient zyskujesz po naszej stronie konkretnego prawnika - partnera w Twoich sprawach, który poznaje Twoją organizację/firmę i rozumiejąc jej potrzeby może pomagać w duchu uniwersalnej zasady "Myśl globalnie, działaj lokalnie".

W zakresie obsługi może mieścić się m.in.:
 • Zabezpieczenie prawne na poziomie funkcjonowania organizacji zgodnie ze statutem
 • Konstruowanie umów z kontrahentami
 • Pilnowanie dokumentacji organów
 • Zmiany organizacyjne, ustrojowe
 • Umowy ze współpracownikami i pracownikami
 • Zabezpieczanie na bieżąco zgodności działań organizacji z wymogami prawnymi oraz wewnętrznych regulacji np. z zakresu ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy w organizacji, przeciwdziałania konfliktom interesów, zachowaniu wymogów dla organizacji OPP, praw autorskich, realizacji kontraktów z partnerami etc.

Szeroki zakres Obsługi Prawnej  obejmuje
 • całościowe przejęcie bieżącego  prowadzenia spraw formalno-prawnych organizacji
Wąski zakres Obsługi Prawnej obejmuje
 • stały kontakt, w ramach którego klient sam przekazuje sprawy do konsultacji lub przeprowadzenia z pomocą naszego prawnika rozpoznając które niosą ze sobą największe ryzyko i najbardziej wymagają wsparcia
lub
 • przejęcie ustalonego zakresu obowiązków i rodzaju spraw od klienta (np. obsługa organów statutowych, obsługa spraw pracowniczych (nie to samo co kadry), obsługa relacji prawnych z wskazanymi kontrahentami)Zalety Stałej Obsługi

Istota. W ramach Stałej Obsługi Prawnej klient otrzymuje wsparcie prawnika, który staje się stałym towarzyszem i doradcą.  Daje to klientowi pewność, że jest obsługiwany przez kogoś, kto zna jego potrzeby, jest na bieżąco ze sprawami organizacji/firmy i rozumie ją. Świadomość realiów klienta przekłada się na szerszy horyzont wariantów, zagrożeń i możliwości, które prawnik może dzięki temu wziąć pod uwagę i wykorzystać w interesie klienta.

W skrócie:
 • działanie prewencyjne, zapobieganie nieprawidłowościom prawnym,
 • dopasowywanie rozwiązań prawnych w organizacji / firmie do realnych potrzeb,
 • działanie długofalowe,
 • większa efektywność prawnika obsługującego klienta, skuteczność i adekwatność jego propozycji i działań, jak i pewność obsługi zgodnie z warunkami umowy.

Ekonomicznie. Klient unika dodatkowych kosztów, które pojawiają się, gdy współpraca z prawnikiem następuje dopiero po zaistnieniu problemu.

Koszt


Koszt stałej obsługi składa się z dwóch elementów:
 • stałej opłaty miesięcznej zależnej od umówionego zakresu obsługi, w tym umówionego zakresu odpowiedzialności doradcy, skali działalności klienta, wartości spraw
 • kosztów działań ponad umówiony zakres wyceniane wg ustalonej w umowie stawki za godzinę rozliczeniową ( sprawdź cennik)
Zgodnie z umową na ustalonych zasadach dodatkowo mogą być pokrywane też koszty przejazdów etc.

Zapraszamy do kontaktu, w celu uzgodnienia zakresu obsługi.